Facebook | Email | Clients Login | Sitemap
Your One-Stop-Shop for Photovoltaic Investments
in Greece & South Europe

 

 
Γενικά για τα Φωτοβολταϊκά
   
Τι είναι τα Φωτοβολταϊκά (Φ/Β) συστήματα
Πλεονεκτήματα
Διεθνής αγορά Φ/Β
Τα Φ/Β συστήματα στην Ελλάδα
   
Τα "κομμάτια του πάζλ" μιας επένδυσης σε Φ/Β
   

Η επιλογή της γης

Ασφάλιση

   
 
Downloads
   
  Νόμοι
 
>> Νόμος 4001/2011
  Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις.
   
>> Ενοποίηση Νόμων ΑΠΕ
  Ενοποίηση των διατάξεων του N.3468/2006 όπως τροποποιήθηκαν από τους N.3734/2009, N.3851/2010, N.3889/2010 και λοιπών διατάξεων νόμων
   
>> N.3851/2010
  Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ΦΕΚ 85Α/4-6-2010
   
>> Ν.3734/2009
  Προώθηση της συμπαραγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιμων μορφών ενέργειας, ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις, ΦΕΚ 8Α/28-1-2009.
   
>> Ν.3468/2006
  Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις, ΦΕΚ 129Α/29-6-2006
   
 
 
>> Υ.Α.Π.Ε. /Φ1/2300/οικ.16932 (ΦΕΚ Β΄ 2317)
  Αναστολή διαδικασίας αδειοδότησης και χορήγησης προσφορών σύνδεσης για φωτοβολταϊκούς σταθμούς, λόγω κάλυψης των στόχων που έχουν τεθεί με την απόφαση Α.Υ./Φ1/οικ.19598/01.10.2010 του Υπουργού Π.Ε.Κ.Α.
   
>> Υ.Α.Π.Ε./Φ1/2301/οικ.16933 (ΦΕΚ Β΄ 2317)
  Τροποποίηση της απόφασης με αριθμό Υ.Α.Π.Ε./Φ1/2262/ 31.1.2012 (Β΄97) σχετικά με την τιμολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από φωτοβολταϊκούς σταθμούς.
   
>> Υ.Α.Π.Ε./Φ1/2302/οικ16934 (ΦΕΚ Β΄ 2317)
  Τροποποίηση του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων.
   
>> Υ.Α.Π.Ε. /Φ1/2303/οικ.16935 (ΦΕΚ Β΄ 2317)
  Προσδιορισμός ποσοστού της εισφοράς υπέρ της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. του άρθρου 14 του ν.1730/1987, το οποίο αποτελεί πόρο του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 40 του ν.2773/1999.
   
>> Υ.Α.Π.Ε./Φ1/14810
 

Κανονισμός Αδειών Παραγωγής ΗΕ από χρήση ΑΠΕ και μέσω ΣΗΘΥΑ

   
>> Υ.Α.Π.Ε./Φ1/οικ.2266
  Τροποποίηση Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης ΦΒ Συστημάτων & Τιμολόγηση Ηλεκτρικής ενέργειας από Σταθμούς ΑΠΕ
   
>> YA 9154/2011
  Τροποποιήσεις ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα, οικόπεδα και κτίρια", ΦΕΚ 583Β/14-4-2011
   
>> ΥΑ 24839/2010
  Εγγυοδοσία για την υπογραφή Συμβάσεων Σύνδεσης στα δίκτυα διανομής σταθμών ηλεκτροπαραγωγής με χρήση Α.Π.Ε. που εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής”, ΦΕΚ 1901Β/3-12-2010
   
>> Υ.Α.Π.Ε./Φ1/οικ.27904
 

Τροποποίηση της Δ61/οικ. 8684/24.4.2007 (ΦΕΚ Β΄ 694) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης, όπως τροποποιήθηκε με την Δ61/οικ.15450/18.7.2007 (ΦΕΚ Β΄ 1276) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, για την Έγκριση Α΄ Φάσης του κατ’ άρθρο 14 παρ. 1 του ν. 3468/2006 Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθμών, ΦΕΚ 2143 Β 31.12.2010

   
>> ΑΥ/Φ1/οικ.19384
  Κατάργηση της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης με αριθμ. Δ61/οικ.7037/24.03.2008,  ΦΕΚ 1674 Β 21.10.2010
   
>> YA 19598/2010
  Απόφαση για την επιδιωκόμενη αναλογία εγκατεστημένης ισχύος και την κατανομή της στο χρόνο μεταξύ των διαφόρων τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας”, ΦΕΚ 1630Β/11-10-2010
   
>> KΥA 18513/2010
  Συμπλήρωση του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις”, ΦΕΚ 1557Β’/22-9-2010
   
>> ΥΑ 40158/2010
  Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές, ΦΕΚ 1556Β/22-9-2010
   
>> ΥΑ 36720/2010
  Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών και σε οικισμούς, ΦΕΚ 376/6-9-2010
   
>> ΚΥΑ 17149/2010
  Τύπος και περιεχόμενο συμβάσεων πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και μέσω Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης στο Σύστημα και το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο και στο Δίκτυο των Μη Διασυνδεδεμένων Νήσων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 3 του Ν. 3468/2006, όπως ισχύει, πλην ηλιοθερμικών και υβριδικών σταθμών”, ΦΕΚ 1497Β/6-9-2010
   
>> Υ.Α. 20.07.2009
 

Όροι εγκατάστασης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων μέχρι 10KW στα δώματα και τις στέγες των κτιρίων.

Έγκριση ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης για την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων κατά παρέκκλιση των διατάξεων των άρθρων 1, 4 και 7 του από 24.5.1985 π.δ. (ΦΕΚ 270/τ.Δ΄/31.5.1985), καθώς και ειδικές αποστάσεις από τα όρια των οικισμών κατά
παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 4 του ιδίου π.δ. και των διατάξεων του άρθρου 7 του από 24.4.1985 π.δ. (ΦΕΚ 181/τ.Δ΄/1985)

   
>> ΚΥΑ 12323/2009
  Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων, ΦΕΚ 1079Β’/4-6-2009
   
>> ΚΥΑ 49828/2008
  Έγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού, ΦΕΚ 2464Β/3-12-2008
   
>> ΚΥΑ 104247/2006
  Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο 4 του N.1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του N.3010/2002” και ΚΥΑ 104248/2006, “Περιεχόμενο, δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία των Προμελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Π.Π.Ε.), των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), καθώς και συναφών μελετών περιβάλλοντος, έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.)”, ΦΕΚ 663Β/26-5-2006
   
  Εγκύκλιοι
 
>> Εγκύκλιος YΑΠΕ/Φ1/οικ.28135 (27-12-2010)
  Διευκρινίσεις σχετικά με την προτεραιότητα εξέτασης αιτημάτων για τη χορήγηση προσφορών σύνδεσης από τον αρμόδιο διαχειριστή δικτύου
   
>> Εγκύκλιος ΥΑΠΕ/Φ1/οικ.26928 (16-12-2010)
  Εφαρμογή των διατάξεων του ν.3851/2010 σχετικών με την εξέταση αιτημάτων για την εγκατάσταση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. σε γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας, συμπεριλαμβανομένης της κατηγορίας των επαγγελματιών αγροτών
   
>> Εγκύκλιος 1078580/6637/491/B0014 (6-8-2009)
  Εφαρμογή των διατάξεων του ν.3851/2010 σχετικών με την εξέταση αιτημάτων για την εγκατάσταση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. σε γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας, συμπεριλαμβανομένης της κατηγορίας των επαγγελματιών αγροτών
   
  Διάφορα
 
>> Απόφαση ΡΑΕ Υπ' Αριθμ. 699/2012
  Χαρακτηρισμός της Πελοπονήσσου ως περιοχή με κορεσμένο δίκτυο για απορρόφηση ισχύος από σταθμούς ΑΠΕ, διαπίστωση ορίων ασφαλούς απορρόφησης ισχύος ΑΠΕ στην περιοχή αυτή.
   
>> Απόφαση ΡΑΕ Υπ' Αριθμ. 698/2012
  Απόφαση της ΡΑΕ σχετικά με τις αριθμητικές τιμές των συντελεστών της μεθοδολογίας επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 143 παρ. 2 περ. γ' του ν. 4001/2011, για την περίοδο Αυγούστου 2012-Ιουνίου 2013
   
>> Απόφαση ΡΑΕ Υπ’ Αριθμ. 1291/2011
  Απόφαση ΡΑΕ για το περιθώριο Ανάπτυξης ΦΒ Σταθμών στην Εύβοια
   
>> Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις ΑΠΕ
   
>> Απόφαση ΡΑΕ Υπ’ Αριθμ. 1251/2010
 

Αξιοποίηση των περιθωρίων ισχύος για φωτοβολταϊκούς σταθμούς στα Μη
Διασυνδεδεμένα Νησιά και από σταθμούς που εντάσσονται στο Ειδικό Πρόγραμμα
της παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει.

   
 
 
>> Υπόδειγμα αίτησης σύνδεσης ΔΕΗ για ΦΒ σταθμούς ισχύος μικρότερης των 10 kWp
>> Υποδείγματα αιτήσεων για ΦΒ σταθμούς ισχύος άνω των 10kW (ιστοσελίδα ΔΕΗ)
   
 
Σύνδεσμοι
  > Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής - ΥΠΕΚΑ
  > Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας - ΡΑΕ
  > Διαχειριστής Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας - ΔΕΣΜΗΕ
  > Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού - ΔΕΗ
  > European Joint Research Centre - JRC
  > Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας - ΚΑΠΕ
  > Σύνδεσμος Εταιρειών Φωτοβολταϊκών - ΣΕΦ
   


Τι είναι τα Φωτοβολταϊκά συστήματα

Τα Φωτοβολταϊκά (Φ/Β) είναι συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τον ήλιο. Αποτελούνται απο ηλιακούς συλλέκτες (modules) οι οποίοι συγκεντρώνουν την προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία και τη μετατρέπουν σε συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα. Οι ηλιακοί συλλέκτες, διατεταγμένοι σε συστοιχίες, συνδέονται ανα ομάδες με αντιστροφείς οι οποίοι μετατρέπουν το συνεχές σε εναλλασσόμενο ρεύμα και το διοχετεύουν στο δίκτυο της ΔΕΗ (διασυνδεδεμένα συστήματα) ή με τη χρήση πρόσθετου εξοπλισμού το χρησιμοποιούν για αυτοκατανάλωση (αυτόνομα συστήματα).

Τα πιό διαδεδομένα είναι τα διασυνδεδεμένα (grid connected) συστήματα επειδή προσφέρουν ιδιαίτερα ελκυστικές οικονομικές αποδόσεις λόγω της υψηλής τιμής αγοράς του "καθαρού" ηλεκτρικού ρεύματος από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς με μακροχρόνια συμβόλαια.

Τα φωτοβολταικά εγκαθίστανται με χαρακτηριστική ευελιξία σε οικόπεδα, ταράτσες κτιρίων, προσόψεις, κεραμοσκεπές ή άλλες επικλινείς στέγες καθώς και σε ειδικές εφαρμογές όπως σε σκάφη αναψυχής, σε φωτεινές επιγραφές, σε φάρους κ.λ.π.

Επίσης χρησιμοποιούνται για την ηλεκτροδότηση απομακρυσμένων περιοχών, εξοχικών ή τουριστικών ακινήτων στα οποία είναι δύσκολη η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος από το κεντρικό ηλεκτρικό δίκτυο.

Επιστροφή

 


Πλεονεκτήματα

Ανανεώσιμη ανεξάντλητη πηγή ενέργειας, η οποία δεν επιβαρύνει το περιβάλλον και είναι συμβατή με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των σπουδαιότερων περιβαλλοντικών οργανώσεων
Τα Φ/Β συνεισφέρουν στη μερική απεξάρτηση του πλανήτη απο τα στερεά καύσιμα και τις πετρελαιοπαραγωγές χώρες
Δεν παράγουν διοξείδιο του άνθρακα και δεν υπάγονται στο χρηματιστήριο ρύπων (πρωτόκολλο ΚΙΟΤΟ)
Τα Φ/Β προσφέρουν στους επιχειρηματίες - επενδυτές εξαιρετικές οικονομικές αποδόσεις με χαμηλό κίνδυνο
Η απόσβεση της επένδυσης είναι σύντομη και τα έσοδα εξασφαλισμένα για 20 χρόνια
Είναι εύκολη τεχνολογία στην εφαρμογή της και κατανοητή απο τους επιχειρηματίες και το τραπεζικό σύστημα
Η εμφάνιση των Φ/Β πανέλων δεν είναι αποτρεπτική αισθητικά με αποτέλεσμα να μην τελούν "υπό διωγμό" σε τουριστικές η κατοικήσιμες περιοχές
Συνεισφέρουν στην κάλυψη της υπερβάλλουσας ζήτησης ηλεκτρικού ρεύματος ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες αιχμής
Ειδικότερα στην Ελλάδα, λόγω της υψηλής ηλιοφάνειας, η αποδοτικότητα των Φωτοβολταικών συλλεκτών όσον αφορά στην παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος είναι υψηλότερη σε σύγκριση με τις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επιστροφή

 


Διεθνής αγορά φωτοβολταϊκών

 

Στις χώρες της κεντρικής και δυτικής Ευρώπης, στις ΗΠΑ και στην Ιαπωνία τα Φ/Β έχουν αναπτυχθεί ήδη σε κυρίαρχη μορφή επένδυσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Ειδικότερα στη Γερμανία, παρόλο που οι κρατικές ενισχύσεις είναι λιγότερο ενθαρρυντικές σε σχέση με τη χώρα μας και η ηλιοφάνεια είναι πολύ χαμηλότερη (βλέπε πίνακες JRC), η αγορά Φ/Β έχει απογειωθεί κυριολεκτικά κατα τα τελευταία χρόνια με ρυθμούς που υπερβαίνουν το 50% ετησίως. Στην ίδια χώρα, η οποία σημειωτέον διαθέτει τεχνολογικό προβάδισμα στον τομέα αυτό, έχουν αναπτυχθεί μεγάλα έργα της τάξεως των 2 έως 10 MWp.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εκδώσει Οδηγίες προς τα κράτη μέλη για την αύξηση της συμμετοχής των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) στη συνολική ηλεκτροπαραγωγή.

Renelux photovoltaic capacity worldwide

Στον πίνακα 2 φαίνεται η εγκατεστημένη ισχύς φωτοβολταϊκών στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2010 και το 2011. Την πρώτη θέση κατέχει η Γερμανία με εγκατεστημένη ισχύ 24,87 Γιγαβάτ (24.870 Μεγαβάτ), ενώ στη δεύτερη και στην τρίτη θέση βρίσκονται η Ιταλία και η Ισπανία με 12,76 και 4,21 Γιγαβάτ αντίστοιχα. Το 2011 η Ιταλία έκανε "ρεκόρ" εγκαταστάσεων υπερβαίνοντας σε ετήσια ισχύ ακόμα και τη Γερμανία.

Αναμένεται ότι σε μια δεκαετία τα Φ/Β θα εξελιχθούν σε κυρίαρχη μορφή Α.Π.Ε. φθάνοντας ή ξεπερνώντας σε μέγεθος εγκατεστημένης ισχύος τα αιολικά συστήματα.

Για μια πληρέστερη ενημέρωση στην Αγγλική γλώσσα, μπορείτε να κατεβάσετε την έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Φωτοβολταϊκών (European Photovoltaic Industry Association - EPIA) κάνοντας κλίκ εδώ.

Επιστροφή

 


Τα Φ/Β συστήματα στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα η αγορά διασυνδεδεμένων Φ/Β συστημάτων ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2006 με την ψήφιση του Νόμου 3468/2006 για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Ο Νόμος αυτός άνοιξε το δρόμο για τις επενδύσεις Φ/Β και στη χώρα μας με την ενίσχυση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας απο Ανανεώσιμες Πηγές. Το ουσιαστικό βήμα γίνεται με την ψήφιση του νόμου 3851/2010 με τον οποίο απλοποιούνται οι διαδικασίες αδειοδότησης φωτοβολταϊκών πάρκων καθώς και με την ΚΥΑ για την εφαρμογή φωτοβολταϊκών συστημάτων σε στέγες κτιρίων.

Μέχρι το 2006 κατασκευάζονταν κυρίως μικρού μεγέθους αυτόνομα συστήματα για την κάλυψη ερευνητικών σκοπών και οικιακών αναγκών ή ειδικών περιπτώσεων (φάροι, απομακρυσμένες περιοχές κ.λ.π.). Το 2007, σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Εταιριών Φωτοβολταϊκών, ήταν η πρώτη χρονιά στην οποία οι εγκαταστάσεις διασυνδεδεμένων συστημάτων ξεπέρασαν σε ισχύ τις εγκαταστάσεις αυτόνομων.

Το 2009 προστέθηκαν περίπου 36MW στο δίκτυο με αποτέλεσμα η εγκατεστημένη ισχύς Φ/Β συστημάτων συνολικά στη χώρα μας να προσεγγίσει τα 55MWp σύμφωνα με στοιχεία του ΚΑΠΕ (παρουσίαση Ι. Νικολετάτος).

Όπως φαίνεται και στον πίνακα 2, το 2011 η Ελλάδα κατατάσσεται στην 8η θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση με συνολική εγκατεστημένη ισχύ διασυνδεδεμένων φωτοβολταϊκών 624,3 Μεγαβάτ. Στον πίνακα 4 που ακολουθεί φαίνεται η παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκά, η οποία στην Ελλάδα ανέρχεται σε 544 Γιγαβατώρες ανα έτος (544.000 Μεγαβατώρες).

Renelux solar statistics

Έως το 2020 η εγκατεστημένη ισχύς απο φωτοβολταϊκά θα πρέπει να ανέλθει σε 6.500 MW σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Εταιριών Φωτοβολταϊκών, προκειμένου να καλύπτει το 12% της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος στη χώρα μας. Απο την πλευρά της κυβέρνησης, η ισχύς που έχει στοχοποιηθεί για τα φωτοβολταϊκά ανέρχεται σε 2.200 MW μέχρι το 2020.

Όλα τα παραπάνω δείχνουν μια νέα αγορά με μεγάλες προοπτικές λαμβάνοντας υπ όψη και τους στόχους που έχει θέσει η Ευρωπαϊκη Ενωση για τη συμμετοχή των Α.Π.Ε. και ιδιαίτερα των Φ/Β στην παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια μέχρι το 2020.

Επιστροφή

 


Κίνητρα Αναπτυξιακού Νόμου

Το κόστος επένδυσης η τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης σε Φωτοβολταικούς σταθμούς οι οποίοι υπέβαλλαν εμπρόθεσμη αίτηση έως τις 29.01.2010, ενισχύεται απο τον Αναπτυξιακό Νόμο 3299/2004. Με βάση το Νόμο και τις τροποποιήσεις του τα Φ/Β ανήκουν στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 των επενδυτικών σχεδίων και η επιδότησή τους μπορεί να ανέλθει μέχρι το 40% του κόστους επένδυσης. Το ποσοστό αυτό ορίζεται στην Υπουργική Απόφαση με ημερομηνία δημοσίευσης 5/07/2007 στην κατηγορία των οριζόντιων ενισχύσεων του άρθρου 4, παράγραφος 2.

Για τα έργα που δεν πρόλαβαν τις ως άνω προθεσμίες δεν προβλέπονται επιδοτήσεις.

Επιστροφή

 


Αμοιβές παραγόμενης κιλοβατώρας από Φωτοβολταϊκά

Με βάση το Νόμο 3468/2006 και τις τροποποιήσεις του ο αρμόδιος κρατικός φορέας: ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ - ΛΑΓΗΕ ΑΕ (πρώην ΔΕΣΜΗΕ) δεσμεύεται να αγοράζει σε προσυμφωνημένη τιμή, κάθε κιλοβατώρα που παράγεται απο Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και διοχετεύεται στο δίκτυο της ΔΕΗ απο ανεξάρτητο παραγωγό για 20 έτη με έγγραφη δήλωση του παραγωγού.

Οι τιμές αγοράς της παραγόμενης κιλοβατώρας (Feed-In-Tariffs) από φωτοβολταϊκά καθορίζονται σύμφωνα με το Νόμο 3851/04.06.2010 και την Υ.Α.Π.Ε./Φ1/οικ.2266 με βάση το χρόνο της κατάθεσης της αίτησης στη ΔΕΗ ή στο ΛΑΓΗΕ (ανάλογα με την κατηγορία του έργου) για τη σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας. Οι ως άνω τιμές έχουν ως ακολούθως:

Έτος - Μήνας
Διασυνδεδεμένο Δίκτυο
Μη Διασυνδεδεμένο Δίκτυο
Στέγες & Δώματα κτιρίων
Ημερομηνία Υπογραφής
Σύμβασης Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας
Άνω των 100kW
Έως 100kW
Aνεξαρτήτως ισχύος
ΦΒ Συστήματα
έως 10kW
Φεβρουάριος 2012 έως και Ιούλιος 2012
0,29208 0,32860 0,32860 0,49500
Νέες ταρίφες φωτοβολταϊκών με τις Υπουργικές Αποφάσεις
που ανακοινώθηκαν τον Αύγουστο του 2012
Αύγουστος 2012 έως και Ιανουάριος 2013 0,180 0,225 0,225 0,250
Φεβρουάριος 2013 έως και Ιούλιος 2013
0,172 0,215 0,215 0,239
Αύγουστος 2013 έως και Ιανουάριος 2014 0,164 0,205 0,205 0,228
Φεβρουάριος 2014 έως και Ιούλιος 2014
0,157 0,196 0,196 0,218
Αύγουστος 2014 έως το τέλος του 2014 0,149 0,187 0,187 0,208
Για κάθε έτος απο το 2015 και έπειτα
1,3 x μΟΤΣ(ν-1)
Μέση Οριακή Τιμή Συστήματος κατά το Προηγούμενο Έτος
1,4 x μΟΤΣ(ν-1)
Μέση Οριακή Τιμή Συστήματος κατά το Προηγούμενο Έτος
1,4 x μΟΤΣ(ν-1)
Μέση Οριακή Τιμή Συστήματος κατά το Προηγούμενο Έτος
Μείωση ταρίφας κατά 4,5% ανα εξάμηνο

Οι τιμές που καθορίζονται στον ανωτέρω πίνακα αναπροσαρμόζονται κάθε έτος, κατά ποσοστό 25% του δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους, όπως αυτός καθορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Από το 2015 και έπειτα, για τις περιπτώσεις Α΄, Β΄ και Γ, του ανωτέρω πίνακα η αναπροσαρμογή της αμοιβής της παραγόμενης κιλοβατώρας γίνεται με βάση τη μέση Οριακή Τιμή του Συστήματος, όπως αυτή διαμορφώνεται κατά το προηγούμενο έτος, προσαυξημένης κατά 30%, 40%, και 40%, αντίστοιχα.

Σημαντική διευκρίνηση:

Η τιμή πώλησης της παραγόμενης κιλοβατώρας καθορίζεται σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα με βάση το χρονικό διάστημα που θα υπογραφεί η σύμβαση αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας με το ΛΑΓΗΕ και είναι εγγυημένη για 20 έτη.

Συνεπώς, όσο πιο νωρίς υπογράψει ο ενδιαφερόμενος επενδυτής τη σύμβαση με το ΛΑΓΗΕ, τόσο μεγαλύτερη τιμή θα επιτύχει να "κλειδώσει" για την πώληση της ηλεκτρικής ενέργειας που θα παράγεται απο το ΦΒ σταθμό του για τα επόμενα 20 χρόνια. Το ίδιο ισχύει και για τα φωτοβολταικά σε στέγες με τη διαφορά ότι η σχετική σύμβαση συνάπτεται με τη ΔΕΗ.

 

Επιστροφή

 


Η επιλογή της γης
Ηλιοφάνεια και αποδοτικότητα Φ/Β στην Ελλάδα

Η επιλογή της γης και όλων των παραμέτρων που σχετίζονται με αυτή, η "τοπογραφία" δηλαδή ενός Φωτοβολταικού Σταθμού είναι ένας απο τους σημαντικότερους παράγοντες που καθορίζουν όχι μόνο την αποδοτικότητα της επένδυσης απο οικονομικής πλευράς αλλά και τους χρόνους και τις διαδικασίες που θα απαιτηθούν για την υλοποίησή της.

Οι Φωτοβολταικοί σταθμοί έως 500 kWp χαρακτηρίζονται ως "μη οχλούσες δραστηριότητες". Συνεπώς επιτρέπεται η εγκατάστασή τους σε περιοχές εντός σχεδίου, εντός ορίων οικισμών με πληθυσμό μέχρι 2000 κατοίκους καθώς και σε εκτός σχεδίου περιοχές.

7 χρυσές συμβουλές για την επιλογή του αγροτεμαχίου του ΦΒ σας έργου:

1
Το αγροτεμάχιό σας θα πρέπει να είναι ασκίαστο καθ όλη τη διάρκεια της ημέρας
(θα πρέπει να προσεχθούν τυχόν σκιάσεις από γειτονικούς λόφους, κτίρια, ψηλά δέντρα και άλλα εμπόδια)
2
Να έχει αυτόνομη οδική πρόσβαση
(ασφαλτοστρωμένο δρόμο ή χωματόδρομο ο οποίος να εξυπηρετεί φορτηγό επικαθήμενο)
3
Να υπάρχουν κολόνες της ΔΕΗ δίπλα ή πολύ κοντά στο αγροτεμάχιο
(όχι πυλώνες Υψηλής Τάσης)
4
Η μεγάλη πλευρά του αγροτεμαχίου να "βλέπει" Νότο
(με αυτό τον τρόπο θα μπορείτε να εγκαταστήσετε περισσότερη ισχύ ανα στρέμμα)
5

Να μην εντάσσεται σε γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας ή σε προστατευόμενη περιοχή NATURA ή RAMSAR
(η αδειοδότησή του θα είναι εξαιρετικά πιο εύκολη και πιο γρήγορη)

6
Είναι καλύτερα να επιλεγεί αγροτεμάχιο χαμηλής εμπορικής αξίας
(σκεφθείτε ότι θα το δεσμεύσετε για τα επόμενα 20 χρόνια αποκλειστικά και μόνο για το ΦΒ έργο)
7
Συμβουλευθείτε τον ακόλουθο χάρτη αποδόσεων ΦΒ πριν απο την επιλογή της τοποθεσίας του έργου
(εκτός αν κατοικείτε σε περιοχή της Ελλάδας με πολύ υψηλή ηλιοφάνεια, απο οικονομικής πλευράς συνήθως συμφέρει να μισθώσετε ένα αγροτεμάχιο. Τα μισθώματα είναι χαμηλά και η διαφορά στις αποδόσεις είναι αξιοσημείωτη)
   

RENELUX Οδηγός φωτοβολταικών συστημάτων

Μπορείτε να ελέγξετε αν το ακίνητό σας ανήκει σε προστατευμένη περιοχή οικολογικού ή αρχαιολογικού ενδιαφέροντος ή σε παραδοσιακό οικισμό κάνοντας κλίκ στους ακόλουθους συνδέσμους οι οποίοι αναφέρονται στο δικτυακό τόπο του εξειδικευμένου περιβαλλοντολόγου Γεώργιου Κ. Τσολάκη:

Εθνικοί Δρυμοί
Natura 2000 ΤΚΣ - Τόποι Κοινοτικής Σημασίας
Natura 2000 ΖΕΠ - Ζώνες Ειδικής Προστασίας
Natura 2000 ΤΚΣ + ΖΕΠ
Ramsar
Παραδοσιακοί οικισμοί
Αρχαιολογικοί χώροι

 

Ενδεικτικός πίνακας απαιτούμενων επιφανειών

Εγκατεστημένη
ισχύς
Χώρος εγκατάστασης
Απαιτούμενη επιφάνεια
(σταθερές βάσεις - βέλτιστη κλίση)
10 kWp
Επικλινής στέγη
Περίπου 80 τμ.
10 kWp
Επίπεδη οροφή (ταράτσα)
Περίπου 150 τμ.
100 kWp
Επίπεδη οροφή (ταράτσα)
Περίπου 1.500 τμ.
100 kWp
Αγροτεμάχιο
Έως 2.500 τμ.
500 kWp
Αγροτεμάχιο
Έως 10.000 τμ.

Η Renelux αναλαμβάνει τη διερεύνηση των συνθηκών αποδοτικότητας και σας υποστηρίζει στην επιλογή του κατάλληλου αγροτεμαχίου για τον Φ/Β σας σταθμό.

Επιστροφή

 


Η επιλογή του κατάλληλου εξοπλισμού

Σε μια επένδυση η οποία έχει χρονικό ορίζοντα 20 έως 30 χρόνια, η επιλογή του κατάλληλου εξοπλισμού (ηλιακοί συλλέκτες, αντιστροφείς, καλωδίωση, πρόσθετος εξοπλισμός κλπ.) είναι καθοριστικός παράγοντας για να εξασφαλιστεί η μακροχρόνια λειτουργία και η αποδοτικότητα του Φωτοβολταϊκού σταθμού.

Η εταιρία μας συνεργάζεται με πιστοποιημένα ευρωπαϊκά εργοστάσια, τα οποία εκτός απο εγγύηση προϊόντος παρέχουν και εγγύηση απόδοσης για 25 χρόνια. Τα προϊόντα των εργοστασίων αυτών παρουσιάζονται αναλυτικά στον τομέα Προϊόντα του δικτυακού μας τόπου στον οποίο μπορείτε να ενημερωθείτε και να κατεβάσετε τεχνικές προδιαγραφές.

Γενικά θα πρέπει να λαμβάνονται υπ όψη τα εξής:

- Οι κατασκευαστές των προϊόντων να έχουν την έδρα τους στην Ευρωπαική Ενωση ή σε χώρα στην οποία τηρούνται αυστηρές προδιαγραφές και γίνονται συχνοί έλεγχοι

- Τα προϊόντα να διαθέτουν όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά (EMC (ΕΝ), CE, κλπ.)

- Η ημερομηνία κατασκευής των ηλιακών συλλεκτών να είναι πρόσφατη διότι έχουν συγκεκριμένη διάρκεια ζωής η οποία αρχίζει απο την ημερομηνία κατασκευής τους

- Τα συστήματα στήριξης των συλλεκτών να είναι βαρέως τύπου και να διαθέτουν εγγύηση διάρκειας τουλάχιστο 10 ετών με δυνατότητα επέκτασης

- Στην επιλογή μεταξύ συλλεκτών μονοκρυσταλλικών (mono), πολυκρυσταλλικών (poly) ή άμορφου πυριτίου (thin film) ο επενδυτής θα πρέπει να γνωρίζει τη διαφορά χώρου που απαιτείται και να έχει κάνει τη σωστή επιλογή του οικοπέδου με βάση την τεχνολογία που θα εφαρμοστεί

Επιστροφή

 


Μελέτες και διαδικασίες αδειοδότησης

Η ευκολία και ως εκ τούτου το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ενός Φωτοβολταικού έργου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό απο τις διαδικασίες που απαιτούνται για την αδειοδότησή του και τη διασύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ.

Με κριτήριο τις διαδικασίες αδειοδοτήσεων διακρίνουμε τρείς βασικές κατηγορίες (μεγέθη) Φωτοβολταϊκών επενδύσεων:

 
Ισχύς αιχμής
Χαρακτηριστικό
Οικιακά ΦΒ έργα
<= 10 kW
Μόνο σε στέγες κτιρίων, αφορολόγητα έσοδα, διάρκεια σύμβασης 25 έτη
Πολύ μικρά επενδυτικά ΦΒ έργα
10kW - 100kW
Εύκολες διαδικασίες αδειοδότησης, υψηλή ταρίφα
Μικρά επενδυτικά ΦΒ έργα
100kW - 500kW
Εξαιρούνται απο την Άδεια Παραγωγής και απαλλάσσονται από την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων
Μεσαία επενδυτικά ΦΒ έργα
500kW - 1MW
Εξαιρούνται απο την Άδεια Παραγωγής
Μεγάλα επενδυτικά ΦΒ έργα
>=1 MW
Πλήρης διαδικασία αδειοδότησης

Οικιακά έργα (< 10 kWp)

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ
ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ
- Άδεια Παραγωγής - Σύμβαση συμψηφισμού με τη ΔΕΗ
- Άδεια Εγκατάστασης  
- Άδεια Λειτουργίας  
- Απόφαση Εξαίρεσης της ΡΑΕ  
- Άδεια Δόμησης  
- Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων  
- Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας  

Πολύ μικρά επενδυτικά ΦΒ έργα (10 - 100 kWp) σε αγροτεμάχια

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ
ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ
- Άδεια Παραγωγής - Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας
- Άδεια Εγκατάστασης - Απαλλαγή απο την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων
- Άδεια Λειτουργίας - Σύμβαση Σύνδεσης με τη ΔΕΗ
- Άδεια Δόμησης - Σύμβαση αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας με το ΔΕΣΜΗΕ (Διασυνδεδεμένο) ή τη ΔΕΗ (Μ-Δ-Νησιά)
- Απόφαση Εξαίρεσης ΡΑΕ  
- Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων  

Πολύ μικρά επενδυτικά ΦΒ έργα (10 - 100 kWp) σε κτίρια

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ
ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ
- Άδεια Παραγωγής - Σύμβαση Σύνδεσης με τη ΔΕΗ
- Άδεια Εγκατάστασης - Σύμβαση αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας με το ΔΕΣΜΗΕ (Διασυνδεδεμένο) ή τη ΔΕΗ (Μ-Δ-Νησιά)
- Άδεια Λειτουργίας  
- Άδεια Δόμησης  
- Απόφαση Εξαίρεσης ΡΑΕ  
- Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων  
- Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας  

Μικρά επενδυτικά ΦΒ έργα (100 - 500 kWp) σε αγροτεμάχια

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ
ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ
- Άδεια Παραγωγής - Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας
- Άδεια Εγκατάστασης - Απαλλαγή απο την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων
- Άδεια Λειτουργίας - Σύμβαση Σύνδεσης με τη ΔΕΗ
- Άδεια Δόμησης - Σύμβαση αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας με το ΔΕΣΜΗΕ
- Απόφαση Εξαίρεσης ΡΑΕ  
- Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων  

Μικρά επενδυτικά ΦΒ έργα (100 - 500 kWp) σε κτίρια

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ
ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ
- Άδεια Παραγωγής - Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας
- Άδεια Εγκατάστασης - Σύμβαση Σύνδεσης με τη ΔΕΗ
- Άδεια Λειτουργίας - Σύμβαση αγοραπωλησίας ηλεκτρικού ρεύματος με το ΔΕΣΜΗΕ
- Άδεια Δόμησης  
- Απόφαση Εξαίρεσης ΡΑΕ  
- Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων  

Μεσαία Επενδυτικά ΦΒ έργα (500 - 1.000 kWp) σε αγροτεμάχια

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ
ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ
- Άδεια Παραγωγής - Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας
- Άδεια Εγκατάστασης - Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων
- Άδεια Λειτουργίας - Σύμβαση Σύνδεσης με τη ΔΕΗ
- Άδεια Δόμησης - Σύμβαση αγοραπωλησίας ηλεκτρικού ρεύματος με το ΔΕΣΜΗΕ
- Απόφαση Εξαίρεσης ΡΑΕ  
   

Μεγάλα επενδυτικά ΦΒ έργα (> 1.000 kWp) σε αγροτεμάχια

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ
ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ
  - Άδεια Παραγωγής
  - Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων**
  - Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας
  - Σύμβαση Σύνδεσης με τη ΔΕΗ
  - Σύμβαση αγοραπωλησίας ηλεκτρικού ρεύματος με το ΔΕΣΜΗΕ
  - Άδεια Εγκατάστασης
  - Άδεια Λειτουργίας

** Εξαιρούνται οι εγκαταστάσεις σε κτίρια όπου δεν απαιτείται Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων.

Έργα που εγκαθίστανται σε προστατευόμενες περιοχές ειδικού καθεστώτος (όπως οι περιοχές του δικτύου NATURA) απαιτούν ΕΠΟ και ειδική έγκριση απο την Εφορία Προϊστορικών Αρχαιοτήτων.

 

Επιστροφή

 


Κατασκευή και υποστήριξη

Η κατασκευή του Φ/Β σταθμού θα πρέπει να γίνεται όχι απλά απο εξειδικευμένα συνεργεία αλλά απο συνεργεία τα οποία διαθέτουν πιστοποίηση απο τα εργοστάσια παραγωγής. Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα ισχύει η εγγύηση απόδοσης του εξοπλισμού των εργοστασίων αυτών.

Η υποστήριξη του Φ/Β σταθμού είναι ένας καθοριστικός παράγοντας επιτυχίας του έργου. Η Renelux δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στον τομέα αυτό σας παρέχει ένα πλαίσιο υπηρεσιών το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

- τη φύλαξη και τον καθαρισμό του εξοπλισμού του σταθμού
- την παρακολούθηση του σταθμού απο απόσταση
- προγραμματισμένη επέμβαση σε περίπτωση βλάβης
- περιοδικοί έλεγχοι απόδοσης & λειτουργίας και
- σύνταξη & υποβολή απαιτούμενων τακτικών αναφορών προς τους αρμόδιους φορείς

Επιστροφή

 


Χρηματοδότηση

Ορισμένες ελληνικές τράπεζες έχουν διερευνήσει απο καιρού και έχουν κατανοήσει σε βάθος την οικονομική αποδοτικότητα των Φωτοβολταικών επενδύσεων σε συνδυασμό με τον χαμηλό κίνδυνο που εμπεριέχουν.

Οι τράπεζες αυτές προσφέρουν ήδη στην αγορά μια σειρά τυποποιημένων τραπεζικών προιόντων με τους εξής όρους:

- Χρηματοδότηση ποσοστού μέχρι 75% του συνολικού ύψους επένδυσης
- Διάρκεια δανείου μέχρι 15 έτη
- Κάλυψη του δανείου με ενεχυρίαση της Σύμβασης Αγοραπωλησίας Ηλεκτρικής Ενέργειας με το ΔΕΣΜΗΕ
- Επιτόκιο με βάση το Euribor πλέον περιθώριο το οποίο διαμορφώνεται ανάλογα με την πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη

Η Renelux αναλαμβάνει την ενημέρωση και την αρχική σύσταση του πελάτη στην προτεινόμενη Τράπεζα η οποία είναι εξοικειωμένη με έργα Φ/Β για τη διευκόλυνση και την επιτάχυνση της διαδικασίας χρηματοδότησης.

Επιστροφή

 


Ασφάλιση

Παρόλο που η επένδυση σε Φ/Β πάρκα είναι μια σχετικά καινούργια διαδικασία για την ελληνική αγορά πολλές ασφαλιστικές εταιρίες ήδη έχουν προσαρμόσει τις αναγκαίες καλύψεις χαρίζοντας στην επένδυσή σας επιπλέον ασφάλεια.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός οτι ασφαλίζεται η επένδυση έναντι παντός κινδύνου, ακόμη και κακόβουλης ενέργειας, καθώς επίσης και πιθανή απώλεια εσόδων προερχόμενη απο τους ασφαλιζόμενους κινδύνους.

Επιστροφή

 

Web Site V3 | Copyright 2003 - 2012 Renelux Renewables LLC. All rights reserved.