Notebook

Καύσιμο από απόβλητα (SRF)

Μια βιώσιμη ενεργειακή λύση

 
Προϊόντα > Βιομηχανικά καύσιμα > Καύσιμο από απόβλητα (SRF)
 

Το καύσιμο από απόβλητα (SRF) είναι μια περιβαλλοντικά επωφελής και οικονομική εναλλακτική πηγή ενέργειας, που παράγεται από μη ανακυκλώσιμα αστικά και βιομηχανικά απόβλητα. Συμπληρώνει ή αντικαθιστά τον θερμικό άνθρακα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από εγκαταστάσεις παραγωγής με μικρή ή μηδενική τροποποίηση στα συστήματα στερεών καυσίμων τους. Το SRF χρησιμοποιείται για την τροφοδοσία διαφόρων εγκαταστάσεων θερμικής επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένων εργοστασίων τσιμέντου, εγκαταστάσεων θέρμανσης, βιομηχανικών κλιβάνων κ.λπ.

 

Είναι ένα εναλλακτικό καύσιμο χαμηλής περιεκτικότητας σε τέφρα και θείο, το οποίο μπορεί να πληροί τα κριτήρια πιστώσεων για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε ορισμένες χώρες.

 

Η Renelux προμηθεύει τα εργοστάσια τσιμέντου της Νότιας Ευρώπης με SRF ιταλικής προέλευσης κατηγορίας 1, 2 και 3, σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΚ 1013/2006. Το Renelux SRF είναι ένα εναλλακτικό καύσιμο υψηλής ποιότητας με καθαρή θερμογόνο δύναμη έως 28 MJ/kg.

 

Χάρη στην υψηλή θερμογόνο δύναμη και την ελκυστική (αρνητική) τιμή του, το Renelux SRF είναι ένα εξαιρετικό καύσιμο για κλιβάνους τσιμέντου και άλλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται στη Νότια Ευρώπη και όχι μόνο.

 
Το SRF είναι μια πηγή ενέργειας που δεν υπόκειται στην αστάθεια των τιμών των συμβατικών στερεών καυσίμων.
Η ποιότητα του SRF μπορεί να καθοριστεί σε προσαρμοσμένη βάση σύμφωνα με τις απαιτήσεις του τελικού χρήστη.
Το SRF είναι μη επικίνδυνο απόβλητο

Η καύση SRF αναγνωρίζεται ως ουδέτερη όσον αφορά τις εκπομπές CO2.

 
 

 

 

Χώρες προέλευσης

 

 

 

 

 
 
 

 

ITEC-01 SRF 19 12 10 Ιταλικής προέλευσης

 

Το Renelux SRF ITEC-01 είναι ένα καύσιμο από απόβλητα ιταλικής προέλευσης με υψηλή CV και χαμηλή περιεκτικότητα σε υγρασία, που προέρχεται από βιομηχανικά μη επικίνδυνα απόβλητα. Το ITEC-01 είναι ένα πολύτιμο εναλλακτικό καύσιμο που αντικαθιστά με επιτυχία τα παραδοσιακά στερεά καύσιμα και μειώνει το κόστος της ενέργειας για τον τελικό χρήστη. Μπορεί να παραδοθεί σε χώρες της ΕΕ και του ΟΟΣΑ μέσω της διαδικασίας της προηγούμενης γνωστοποίησης σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΚ 1013/2006.

 

Αποτελείται από μη επικίνδυνα απόβλητα, όπως ξύλο, χαρτί και υφάσματα, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 15359. Είναι απαλλαγμένο από τρόφιμα, μέταλλα, γυαλί και μπάζα, σε ποσοστό 2,5%.

 

Το Renelux ITEC-01 δεν αναμιγνύεται ή μολύνεται με υλικό από τις ακόλουθες κατηγορίες:

 

Άγνωστα απόβλητα, ηλεκτρονικά απόβλητα, ολόκληρες μπαταρίες, απόβλητα που περιέχουν αμίαντο, κυανιούχα άλατα, ορυκτά οξέα και διαβρωτικά, ισχυρά οξειδωτικά και εκρηκτικές ύλες, χημικά ή βιολογικά όπλα, πυρηνικές και ραδιενεργές ουσίες, μολυσματικά και βιολογικά ενεργά ιατρικά απόβλητα, αδιαχώριστα αστικά απόβλητα.

 
 

Προδιαγραφές ποιότητας (τυπικές)

 

Grade: SRF 19 12 10
Biomass content (ARB): > 20%
Net Calorific Value (ARB): > 27 MJ/kg
Net Calorific Value (ARB): > 6453 kcal/kg
Moisture content: < 7%
Chlorine content (Dry): 0,4%
Ash content: <10%
Bulk Density: 180 (working range 300)
   
Size Fraction:  
< 25mm: 80%
< 30mm: 90%
< 35mm: 100%
   
   

 

 

Παράδοση & Logistics

 

Συσκευασία: Μπάλες δεματοποιημένες με τσέρκι σε φιλμ πολυαιθυλενίου
Διαστάσεις δεμάτων: 1250 x 1250 x 1800mm
Βάρος ανα δέμα:
1.3 MT
Τρόποι αποστολής:
40ft Containers / πλοία ξηρού φορτίου
Χωρητικότητα Containers:
27 MT
Συντελεστής στοιβασίας: 2.1 m3/MT
Όροι παράδοσης:
 
Μέσω Containers:
DAP αποθήκη πελάτη
Μέσω πλοίων ξηρού φορτίου:
CIF 1 Λιμάνι, 1 προβλήτα σε ΕΕ & ΟΟΣΑ
Εμπορικοί όροι:
Incoterms 2020
   

 


 

 

SRF ITEC-01 Παραγωγή

SRF ITEC-01 Τελικό προϊόν

SRF ITEC-01 Συσκευασία

SRF ITEC-01 Φόρτωση σε πλοίο

 

 
 
 

 

ITTR-01 SRF 19 12 10 Ιταλικής προέλευσης

 

Το SRF ITTR-01 είναι ένα καύσιμο από απόβλητα ιταλικής προέλευσης, που προέρχεται από μη επικίνδυνα απόβλητα. Το ITTR-01 ταξινομείται ως κατηγορία 1 SRF όσον αφορά την CV και την περιεκτικότητα σε υδράργυρο σύμφωνα με το πρότυπο UNI EN 15359:2011.

 

Το ITTR-01 είναι ένα πολύτιμο εναλλακτικό καύσιμο που αντικαθιστά με επιτυχία τα παραδοσιακά στερεά καύσιμα και μειώνει το κόστος της ενέργειας για τον τελικό χρήστη. Μπορεί να παραδοθεί με όρους CFR σε χώρες της ΕΕ και του ΟΟΣΑ μέσω της διαδικασίας της προηγούμενης γνωστοποίησης σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΚ 1013/2006.

 

Διαδικασία παραγωγής:


Χειροκίνητη επιλογή
Μηχανική ανάμιξη
Πρώτος μηχανικός τεμαχισμός
Αυτόματη αφαίρεση μετάλλων
Δεύτερος μηχανικός τεμαχισμός
Πίεση σε δεμάτια ορθογώνιου σχήματος
Περιτύλιξη με πλαστικά ή μεταλλικά σύρματα
Επίστρωση με πλαστικό ή μεμβράνη

Αποθήκευση

 
 

Προδιαγραφές ποιότητας (τυπικές)

 

Grade: SRF 19 12 10
Net Calorific Value (ARB) MJ/kg: 24,15 (Class 2)
Net Calorific Value (ARB) kcal/kg: 5,772
Chlorine content (Dry): 0,73% (Class 3)
Mercury (Hg): <0,02 (Class 1)
Moisture content: 10,8%
Ash content: 7,1%
   
Size Fraction:  
< 30mm: 90%
< 35mm: 100%
   
   

 

 

Παράδοση & Logistics

 

Συσκευασία: Μπάλες δεματοποιημένες με τσέρκι σε φιλμ πολυαιθυλενίου
Διαστάσεις δεμάτων: 1200 x 1200 x 1500mm
Βάρος ανα δέμα:
1 MT
Τρόποι αποστολής:
40ft Containers / πλοία ξηρού φορτίου
Χωρητικότητα Containers:
27 MT
Συντελεστής στοιβασίας: 2.1 m3/MT
Όροι παράδοσης:
 
Μέσω Containers:
DAP αποθήκη πελάτη
Μέσω πλοίων ξηρού φορτίου:
CIF 1 Λιμάνι, 1 προβλήτα σε ΕΕ & ΟΟΣΑ
Εμπορικοί όροι:
Incoterms 2020
   

 


 

 

SRF ITTR-01 Παραγωγή

SRF ITTR-01 Τελικό προϊόν

SRF ITTR-01 Συσκευασία

SRF ITTR-01 Logistics

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Νομικό πλαίσιο

 

 

Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 της 14ης Ιουνίου 2006 για τις μεταφορές αποβλήτων καθορίζει τις διαδικασίες για τη διασυνοριακή μεταφορά αποβλήτων. Ο παρών κανονισμός ενσωματώνει στο δίκαιο της ΕΕ τις διατάξεις της «Σύμβασης της Βασιλείας για τον έλεγχο της διασυνοριακής διακίνησης επικίνδυνων αποβλήτων και της διάθεσής τους», καθώς και την απόφαση του ΟΟΣΑ. Ο κανονισμός περιλαμβάνει την απαγόρευση της εξαγωγής επικίνδυνων αποβλήτων σε χώρες εκτός ΟΟΣΑ «απαγόρευση της Βασιλείας», καθώς και απαγόρευση της εξαγωγής αποβλήτων προς διάθεση.

 

Οι αποστολές SRF που προορίζονται για εργασίες ανάκτησης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπόκεινται στη διαδικασία της προηγούμενης γραπτής κοινοποίησης και συγκατάθεσης, όπως ορίζεται στον Τίτλο ΙΙ, κεφάλαιο Ι, άρθρα 4-17 του Κανονισμού (ΕΚ) 1013/2006.

 

Η κοινοποίηση πραγματοποιείται με τα ακόλουθα έγγραφα:

 

το έγγραφο κοινοποίησης που παρατίθεται στο παράρτημα ΙΑ και
το έγγραφο μεταφοράς που ορίζεται στο παράρτημα ΙΒ του Κανονισμού (ΕΚ) 1013/2006.

 

Ο κοινοποιών παρέχει με το έγγραφο κοινοποίησης ή επισυνάπτει στο έγγραφο κοινοποίησης τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ μέρος 1 του Κανονισμού (ΕΚ) 1013/2006. Ο κοινοποιών παρέχει με το έγγραφο μεταφοράς ή επισυνάπτει σε αυτό τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ μέρος 2, στον βαθμό που αυτό είναι δυνατόν κατά τη στιγμή της κοινοποίησης.

 

Η κοινοποίηση θεωρείται ότι έχει πραγματοποιηθεί δεόντως όταν βεβαιωθεί από την αρμόδια αρχή αποστολής ότι το έγγραφο κοινοποίησης και το έγγραφο μεταφοράς έχουν συμπληρωθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω.

 

Ο κοινοποιών μπορεί να υποβάλει μια γενική κοινοποίηση για να καλύψει πολλές αποστολές, εάν, για κάθε αποστολή:

 

τα απόβλητα έχουν ουσιαστικά παρόμοια φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά και
τα απόβλητα μεταφέρονται στον ίδιο παραλήπτη και στην ίδια εγκατάσταση και
η διαδρομή της μεταφοράς, όπως αναφέρεται στο έγγραφο κοινοποίησης, είναι η ίδια.

 

Οι αποστολές SRF από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς τις χώρες που υπόκεινται στην απόφαση του ΟΟΣΑ υπόκεινται στις διατάξεις του άρθρου 38, ενώ οι αποστολές SRF από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς τις χώρες που δεν υπόκεινται στην απόφαση του ΟΟΣΑ υπόκεινται στις διατάξεις του άρθρου 36 του Κανονισμού (ΕΚ) 1013/2006.